Mateřská škola Benešovská

Vážení rodiče, 
sledujte nadále stav svých dětí.
Čekáme na výsledek PCR testu u jedince s dnešním pozitivním antigenním testem.
Pokud bude PCR negativní, provoz MŠ Benešovská bude 20.1.2022 v běžném režimu.
Pokud bude PCR pozitivní, všichni zaměstnanci a děti, kteří přišly do styku s pozitivním, budou v KARANTÉNĚ. Pracoviště MŠ Benešovská by bylo na tuto dobu uzavřeno.
____________________________________________________________________


Dvoutřídní mateřská škola s 
kapacitou 48 dětí je umístěna ve vile se zahradou. Mateřská škola, Benešovská je školou rodinného typu kde učíme děti žít s ostatními, umění spolu komunikovat, nacházet mezi vrstevníky kamarády pro život, hru i učení. Učíme děti zdvořilosti a poznání, že slušnost je uvnitř člověka.

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále rozvíjíme a podporujeme samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Zaměřujeme své působení nejen na osobnost dítěte, ale i na rodinné prostředí, které je pro dítě v jeho vývoji stále nejvýznamnější "A nezapomeň na slušné vychování" - to je věta která provází děti celý život. Nejdříve se s ní dítě setkává doma a poté ji říkají učitelé. Náš cíl je, aby osobní projev dítěte byl nejen odrazem vlivu rodiny, dosaženého vzdělání, ale také znalosti etikety a společenského chování, které patří do kulturní společnosti a pomáhá "otevřít dveře do světa".

Vnímáme předškolní věk jako nejdůležitější období, kdy naše paní učitelky mají díky své empatii, zkušenosti a profesionální dovedností možnost zanechat v dítěti nesmazatelnou stopu prvního poznání. Naše děti poté odchází do základní školy se vkladem "vše co opravdu potřebuji, jsem se naučil v mateřské škole."

https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/

VIRTUÁLNÍ Den otevřených dveří: 

1) Třída 2) Třída 3) Tělocvična 4) Šatna 5) Umývárna 6) Kuchyně