FILOSOFIE• Zajímáme se o svět kolem sebe a snažíme se ho zlepšovat.


 Učíme se znát i své slabé stránky a pracujeme na sobě - odpouštíme jiným i sobě.


 Radujeme se společně ze života a snažíme se hledat jeho smysl.


 Umíme pracovat v týmu bez soutěživosti a ega.


 Záleží nám na věcech, které mohou být přínosem nejen pro nás, ale i pro ty ostatní.


 Víme, že slušnost není slabost.


 Soucítíme s ostatními , nasloucháme a respektujeme jiné názory.


 Snažíme se, aby nám všem bylo spolu hezky.