ZÁPIS

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL pro školní rok 2017/2018 
MŠ Benešovská, MŠ Hradešínská, MŠ Na Sychrově se konal 
4. května 2017 

Vážení rodiče,
při zápisu 2017/18 do MŠ Benešovská Praha 10  jste obdrželi základní informace a registrační číslo. Správní řízení začíná dnem podání žádosti o přijetí a vyplněného evidenčního listu. Výsledky budou známy nejpozději do 30 dní od podání žádosti, což je do 3.června 2017. Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude vyvěšen na budovách MŠ po dobu 15 dní a dále na webové adrese MŠ www. e-msbenesovska.cz.  Rozhodnutí o nepřijetí dítěte budou zaslána doručenkou zákonným zástupcům na udanou adresu trvalého pobytu.  

Datum třídní schůzky přijatých dětí s převzetím rozhodnutí o přijetí bude zveřejněn spolu s vyvěšením seznamu přijatých dětí. 

Děkuji za spolupráci při zápisu.                 Bc. Květa Voržáčková, ředitelka školy, tel 602 669 823     

 
Adaptační program - první krůčky dítěte v naší mateřské škole
 
1. týden První dny - přivítání, vzájemné seznámení, dítě dostane nebo si samo vybere svoji značku, chvilku si pohraje a seznámí se s kamarády a v 10 hodin odchází domů.
 
2. - 4. týden Dopolední docházka - odchod po obědě - 12:30 - 13:00 hod. Pokud probíhá první měsíc adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ. První tři měsíce si dítě hledá své místo v kolektivu vrstevníků, seznamuje se s pravidly, navazuje kontakty a postupně se zapojuje do všech aktivit.
 
Chcete-li přispět k pohodě vašeho dítěte, snažte se prosím o spolupráci:
 • veďte dítě k pozdravu při příchodu a odchodu + milý úsměv je pro všechny hezkým začátkem dne
 • když nám budete důvěřovat, dítě nebude cítit stres z odloučení
 • pokud se objeví slzičky, neprodlužujte zbytečně loučení, věřte nám i dítěti, že společně situaci zvládneme
 • snažte se děti vést k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle
 • zvládnutí sebeobsluhy vytváří u dětí zdravé sebevědomí
 
Mamimko, už nejsem miminko!
 • Umím se obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže paní učitelka).
 • Poznám si své oblečení (vše by mělo být podepsané).
 • Oblékám a svlékám si tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale já se musím snažit).
 • Vydržím sedět při jídle u stolu.
 • Sám se najím lžící.
 • Piji ze skleničky, hrnečku.
 • Umývám si ruce mýdlem, utírám se do ručníku, ovládám kohoutek nebo pákovou baterii.
 • Umím používat kapesník, vysmrkat se.
 • Zvládám chůzi po schodech.
 • Používám záchod - včas si dojít