ZÁPIS

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL pro školní rok 2018/2019 
MŠ Benešovská, MŠ Hradešínská, MŠ Na Sychrově se bude konat pro všechny budovy
10.5. 2018 v budově MŠ Na Sychrově od 13 do 19 hodin

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 MŠ HRADEŠÍNSKÁ

pátek 2.2.2018 od 17 do 19 hodin shlédnutí prostředí školy, informace k zápisu 10.5.2018
v sobotu 3.2.2018 od 10 do 12 hodin  POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE, prohlídka školy

 MŠ NA SYCHROVĚ

pátek 23.2.2018 od 17 do 19 hodin, shlédnutí prostředí školy, informace k zápisu 10.5.2018
v sobotu 24.2.2018 od 10 do 12 hodin  POHÁDKA O TŘECH PRASÁTKÁCH, prohlídka školy
 
MŠ BENEŠOVSKÁ

ve čtvrtek 15.3.2018 od 17 do 19 hodin - shlédnutí prostředí školy, seznámení s ŠVP , informace k zápisu 10.5.2018
ve čtvrtek 22.3.2018 od 17 do 19 hodin - - shlédnutí prostředí školy, seznámení s ŠVP , informace k zápisu 10.5.2018

V těchto dnech bude možné vyzvednutí tiskopisů k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/19


Adaptační program - první krůčky dítěte v naší mateřské škole
 
1. týden První dny - přivítání, vzájemné seznámení, dítě dostane nebo si samo vybere svoji značku, chvilku si pohraje a seznámí se s kamarády a v 10 hodin odchází domů.
 
2. - 4. týden Dopolední docházka - odchod po obědě - 12:30 - 13:00 hod. Pokud probíhá první měsíc adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ. První tři měsíce si dítě hledá své místo v kolektivu vrstevníků, seznamuje se s pravidly, navazuje kontakty a postupně se zapojuje do všech aktivit.
 
Chcete-li přispět k pohodě vašeho dítěte, snažte se prosím o spolupráci:
 • veďte dítě k pozdravu při příchodu a odchodu + milý úsměv je pro všechny hezkým začátkem dne
 • když nám budete důvěřovat, dítě nebude cítit stres z odloučení
 • pokud se objeví slzičky, neprodlužujte zbytečně loučení, věřte nám i dítěti, že společně situaci zvládneme
 • snažte se děti vést k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle
 • zvládnutí sebeobsluhy vytváří u dětí zdravé sebevědomí
 
Mamimko, už nejsem miminko!
 • Umím se obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže paní učitelka).
 • Poznám si své oblečení (vše by mělo být podepsané).
 • Oblékám a svlékám si tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale já se musím snažit).
 • Vydržím sedět při jídle u stolu.
 • Sám se najím lžící.
 • Piji ze skleničky, hrnečku.
 • Umývám si ruce mýdlem, utírám se do ručníku, ovládám kohoutek nebo pákovou baterii.
 • Umím používat kapesník, vysmrkat se.
 • Zvládám chůzi po schodech.
 • Používám záchod - včas si dojít