PROGRAM

 

DENNÍ PROGRAM   
     
6:30 - 9:00 scházení dětí, chvilka s rodiči
ranní hry dle volby a přání dětí
komunikační kruh, třídní rituály
ranní cvičení
 
     
9:00 - 9:30 hygiena, svačina  
     
9:30 - 10:00 didakticky zacílené činnosti
jazykové chvilky, smyslové hry
 
     
10:00 - 12:00 pobyt venku  
     
12:00 - 12:30 hygiena, oběd  
     
12:30 - 14:00 hygiena, odpočinek
náhradní nespací aktivity
individuální péče o děti se specifickými potřebami
 
     
14:30 - 15:00 hygiena, svačina  
     
15:00 - 17:00 odpolední zájmové činnosti dětí, pobyt venku
dle zájmu dětí pokračování v didakticky cílených činnostech
náročnější výtvarné techniky s menší skupinou dětí
společenské hry
 
TŘÍDY PROGRAM
 
Organizace

Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd. Při zařazování je přihlíženo k jejich věku a potřebám. V první jablíčkové třídě jsou zpravidla děti od tří do 4,5 let. Do druhé třídy motýlků jsou zařazeny starší děti do 6 let. Třídy jsou naplněny 24 a 24 dětmi, o které se starají dvě učitelky. Rodiče mají možnost účastnit se mimoškolních akcí, volně nahlížet do přístupných materiálů školy, seznamovat se se vzdělávacími cíli nebo nabídkou činností pro děti. Uspořádání života v mateřské škole respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity a podněty, které vznikají v různých situacích.
 
 
 
  1. třída - mladší děti 3 - 4,5 let
Paní učitelky
Dana Chomátová a Lenka Malafová
 
 
 
  2. třída – starší děti 4,5 – 6 let
Paní učitelky
Aneta Fruniová, DiS.
Bc. Jana Bendová