PROGRAM

DENNÍ PROGRAM   
     
6,30 - 9:00 scházení dětí, chvilka s rodiči
ranní hry dle volby a přání dětí
komunikační kruh, třídní rituály
ranní cvičení
 
     
9:00 - 9:30 hygiena, svačina  
     
9:30 - 10:00 didakticky zacílené činnosti
jazykové chvilky, smyslové hry
 
     
10:00 - 12:00 pobyt venku  
     
12:00 - 12:30 hygiena, oběd  
     
12:30 - 14:00 hygiena, odpočinek
náhradní nespací aktivity
individuální péče o děti se specifickými potřebami
 
     
14:30 - 15:00 hygiena, svačina  
     
15:00 - 17:00 odpolední zájmové činnosti dětí, pobyt venku
dle zájmu dětí pokračování v didakticky cílených činnostech
náročnější výtvarné techniky s menší skupinou dětí
společenské hry
 
TŘÍDY PROGRAM
 
Organizace

Děti jsou rozděleny do čtyř heterogenních tříd. Při zařazování je přihlíženo k jejich věku a potřebám. V první, zelené třídě jsou zpravidla děti od čtyř do 5,5 let. Do druhé, žluté  třídy jsou zařazeny starší děti do 6 let. Třídy jsou naplněny 28 a 28 dětmi, o které se starají dvě učitelky. Rodiče mají možnost účastnit se mimoškolních akcí, volně nahlížet do přístupných materiálů školy, seznamovat se se vzdělávacími cíli nebo nabídkou činností pro děti. Uspořádání života v mateřské škole respektuje právo dětí na vlastní spontánní aktivity a podněty, které vznikají v různých situacích.
Do nových dvou tříd v pavilonu C modré a oranžové jsou zařazeny nejmladší  dětí zpravidla tříleté po 24 dětech, po adaptačním roce postupně přechází do žluté nebo zelené třídy.
 
 
 
1. zelená třída - starší  děti 4 - 6 let  Kamila Kopáčková,DiS., Jana Hájková, asistentka Eva Bíbrová
2. žlutá třída – starší děti 4,5 – 6 let
Bc. Renáta Schwarzová,  Bc. Veronika Průšová, asistentka Monika Vacková

3. oranžová třída – mladší děti 3 – 4 roky  
Magdalena Neumanová, Mgr. Barbora Matysková, Bc. Květa Voržáčková
chůva Jitka Löwingerová
4. modrá  třída – mladší děti 3 – 4 roky
Eva Růžičková, 
Lucie Bartoňová