Mateřská škola Hradešínská

Sledujte aktuální informace na hlavní stránce http://www.e-msbenesovska.cz/

Od 17.3.2020 je odvolání provoz mateřské školy omezen 

Pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil radnice s Magistrátem hl. m. Prahy aktuálně řeší možnost provizorního otevření některých školských zařízení.
Žádosti o ošetřovné posílejte na emai : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. https://www.cssz.cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni

 

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10 pro školní rok 2020/2021
Zápis a příjem vyplněných žádostí o přijetí se ve všech MŠ uskuteční
5. května 2020 od 13 do 18 hodin.

 

Forma předání dokumentů do 5.5.2020 :
1. do datové schránky školy 2kakxh7,
2. e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou na adresu Mateřská škola Benešovská 28/2291, Praha 10, 101 00,
4. mimořádně osobním podáním tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
http://e-msbenesovska.cz/images/novydokumenty/evidencni-list-2017.pdf  oboustranný tisk
http://e-msbenesovska.cz/images/novydokumenty/zadost-2017.pdf
čestné prohlášení o očkování  dítěte podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví s kopií očkovacího průkazu
kopie rodného listu dítěte
Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo si je v MŠ, po dohodě s ředitelkou školy vyzvednout.
V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelky školy tel.602 669 823.

 

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis
Klikněte na tento odkaz: https://elektronickypredzapis.cz ,
který bude aktivní od 4. 4. 2020 do dne zápisu.
Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ a do dne řádného zápisu 5.5.2020 předají do MŠ již vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list , kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu.
Kriteria přijetí pro školní rok 2020/21 :
http://www.e-msbenesovska.cz/images/novydokumenty/Kritriaproprijimanideti202021.pdf
___________________________________________________________________________________________

Mateřská škola Hradešínská je školou rodinného typu s rozvíjením všestranných schopností a talentu v atmosféře pohody. Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 47 dětí je umístěna ve vile se zahradou. Prostředí školy a chování celého týmu zaměstnanců směřuje k pohodě všech - naším cílem je šťastné a spokojené dítě, které se cítí tak bezpečně, jako doma.

Postupná adaptace a seznámení se specifiky jednotlivých rodin napomáhá k bezproblémovému zapojení všech dětí do života školy. Pedagogové dodržují pravidla individualizace a jejich přirozené a citlivé chování navozuje situaci klidu a pohody.

Svým položením, přístupem pedagogů a poskytovanou kvalitou vzdělávání se tato škola již roky profiluje jako rodinná škola a je rodiči vyhledávána nejen pro svou polohu, ale již po několik generací si předávající pozitivní zkušenost z kvalitního předškolního vzdělávání v naší škole. Jsme školka, kam chodí i rodiče s úsměvem a děti pak vodí i své děti...


Rodiče i děti mají možnost podílet se na životě školy při různých akcích:

 
  • zahradní slavnost na začátku a konci školního roku
  • podzimní škola v přírodě
  • vánoční besídka, pohádkové spaní ve školce "Těšení na Ježíška"
  • anglický čaj o páté
  • povídání s rodiči o zajímavém cestovatelském zážitku, koníčku, profesi
 
  • spaní dětí ve školce "Čas pro Tebe" jako dárek maminkám ke Dni matek
  • odpolední školkohraní – tvořivé odpoledne
  • v jarních a letních měsících vyjíždíme na školní výlety poznávat krásy naší země
  • měsíční divadelní a ekologické pořady


Dlouhodobým záměrem školy je hledání šťastné současnosti v odpovědné budoucnosti. Snažíme se ochraňovat přírodu, vnímat svět kolem sebe jako pozitivní místo. Vytváříme vlastními silami přírodní krásu, rozeznáváme dobré a špatné kolem.Učíme se nést odpovědnost za své zdraví i zdraví druhých.

 https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/