Mateřská škola Benešovská

___________________________________________________________________________________________________

Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 48 dětí je umístěna ve vile se zahradou. Dlouhodobým záměrem školy je obnovování tradic. Hledáme šťastnou současnost v tradicích a minulosti. Snažíme se o zapojování rodičů při akcích, které se spojují s určitými svátky, o rozšiřování tradičních receptů, řemesel. Daří se nám vytvářet vlastní tradice školy a podporovat etické hodnoty.

 
  • hrnčířské trhy
  • cibulový jarmark
  • jablkobraní
  • posvícení
  • čertovské rejdění
 
  • pochod Tří králů
  • masopust s pečením trdelníků
  • pašiový týden
  • zahradní slavnost s oslavou Dne rodiny

Mateřská škola, Benešovská je školou rodinného typu kde učíme děti žít s ostatními, umění spolu komunikovat, nacházet mezi vrstevníky kamarády pro život, hru i učení. Učíme děti zdvořilosti a poznání, že slušnost je uvnitř člověka.

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále rozvíjíme a podporujeme samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Zaměřujeme své působení nejen na osobnost dítěte, ale i na rodinné prostředí, které je pro dítě v jeho vývoji stále nejvýznamnější "A nezapomeň na slušné vychování" - to je věta která provází děti celý život. Nejdříve se s ní dítě setkává doma a poté ji říkají učitelé. Náš cíl je, aby osobní projev dítěte byl nejen odrazem vlivu rodiny, dosaženého vzdělání, ale také znalosti etikety a společenského chování, které patří do kulturní společnosti a pomáhá "otevřít dveře do světa".

Vnímáme předškolní věk jako nejdůležitější období, kdy naše paní učitelky mají díky své empatii, zkušenosti a profesionální dovedností možnost zanechat v dítěti nesmazatelnou stopu prvního poznání. Naše děti poté odchází do základní školy se vkladem "vše co opravdu potřebuji, jsem se naučil v mateřské škole."

https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/