Mateřská škola Benešovská

Dne 15.1.2022 byl nahlášen kontakt s pozitivním dne 12. +13.1.2022. Děti, které byly v tyto dny v MŠ budou trasovány hygienou a bude jim nařízena karanténa do 17.1. a 18.1.2022 včetně. Zpět do MŠ mohou děti nastoupit i bez PCR testu. Sledujte zdravotní stav svých dětí.

Zpráva z hygieny : 

Vážení rodiče, z důvodu kontaktu Vašeho dítěte s pozitivní osobou je mu nařízena karanténa. Karanténa je nařízena 5 dnů od data kontaktu s pozitivní osobou. Karanténa je nařízena dle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 37994/2021-4/OVZ ze dne 3.1.2022, platné od 11.1. do 16.1.2022. Den kontaktu je dnem „0“, ukončení karantény je bez PCR testu, a to v případě, že poslední dva dny před koncem nevykazuje osoba příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se objeví příznaky, je osoba povinna absolvovat PCR test.

Ing. Jakub Pácal
Odborný rada pro oddělení hygieny dětí a mladistvých poboček Západ, Severozápad a Sever
_____________________________________________________________________


Dvoutřídní mateřská škola s 
kapacitou 48 dětí je umístěna ve vile se zahradou. Mateřská škola, Benešovská je školou rodinného typu kde učíme děti žít s ostatními, umění spolu komunikovat, nacházet mezi vrstevníky kamarády pro život, hru i učení. Učíme děti zdvořilosti a poznání, že slušnost je uvnitř člověka.

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále rozvíjíme a podporujeme samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Zaměřujeme své působení nejen na osobnost dítěte, ale i na rodinné prostředí, které je pro dítě v jeho vývoji stále nejvýznamnější "A nezapomeň na slušné vychování" - to je věta která provází děti celý život. Nejdříve se s ní dítě setkává doma a poté ji říkají učitelé. Náš cíl je, aby osobní projev dítěte byl nejen odrazem vlivu rodiny, dosaženého vzdělání, ale také znalosti etikety a společenského chování, které patří do kulturní společnosti a pomáhá "otevřít dveře do světa".

Vnímáme předškolní věk jako nejdůležitější období, kdy naše paní učitelky mají díky své empatii, zkušenosti a profesionální dovedností možnost zanechat v dítěti nesmazatelnou stopu prvního poznání. Naše děti poté odchází do základní školy se vkladem "vše co opravdu potřebuji, jsem se naučil v mateřské škole."

https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/

VIRTUÁLNÍ Den otevřených dveří: 

1) Třída 2) Třída 3) Tělocvična 4) Šatna 5) Umývárna 6) Kuchyně