Platby

Úplata za předškolní vzdělávání: pro školní rok 2020/21 :

výše částky: 1 265,-Kč měsíčně

číslo účtu:19 - 292270319/0800, do  poznámky uveďte jméno dítěte

Děti 5 - 6 - 7 leté , které se vzdělávají v posledním ročníku 12 měsíců úplatu neplatí

Záloha na stravné pro školní rok 2020/2021 :

výše částky: 1000,-Kč 

číslo účtu : 30015 - 292270319/0800, , do  poznámky uveďte jméno dítěte

Úplata za měsíc březen 2021  - bude  0,- Kč

Úplata  za měsíc duben 2021 pro rodiče dětí přítomných – bude účtována poměrná část odpovídající době, od kdy bude škola otevřena