Platby

 Variabilní symboly a pokyny k platbě Vám budou předány

v prvním zářijovém týdnu třídními pedagogy

 

Úplata za předškolní vzdělávání: pro školní rok 2020/21 :

 

výše částky: 1 265,-Kč měsíčně

číslo účtu:19 - 292270319/0800, do  poznámky uveďte jméno dítěte

 

 Děti 5 - 6 - 7 leté , které se vzdělávají v posledním ročníku 12 měsíců úplatu neplatí

 

 Záloha na stravné pro školní rok 2020/2021 :

 

výše částky: 1000,-Kč 

číslo účtu : 30015 - 292270319/0800, , do  poznámky uveďte jméno dítěte