Aktivity dětí

ANGLIČTINA

Od 13.září  začíná ve 2. třídě výuka angličtiny s rodilým mluvčím.

Lekce proběhnou vždy ve čtvrtek v dopoledních hodinách po celý školní rok.

Od října budou zároveň v 1. třídě v dopoledních hodinách zařazeny anglické chvilky s paní učitelkou Lenkou, kde se děti seznámí s anglickým jazykem pomocí básniček a písniček.

Kroužky pro děti

V týdnu od 1. 10. 2018 začínají kroužky určené pro všechny starší děti ( 2. třída),

které budou probíhat až do konce do prosince. Vyučovací hodina proběhne ve 2. třídě.

Pro děti, které nebudou mít zájem o daný program, je zajištěn náhradní program s paní učitelkou.

Délka vyučovací hodiny je 45 min.

 Pondělí : DĚTSKÁ JÓGA S PÉŤOU od  8.10.2018

14. 30 hod. – 15. 15 hod.

Středa: VĚDECKÝ KROUŽEK

15. 00 hod. – 15. 45 hod.

Vědecký kroužek přináší plno zajímavých a netradičních pokusů, které rozvíjí u dětí logický úsudek, fantazii, všeobecný přehled, a zároveň naplní jejich zvídavost.

Cílem kroužku je děti seznámit s jednotlivými postupy práce u pokusů  z oblasti fyziky, přírodovědy, geologie nebo chemie.  Věda pomáhá dětem objevovat kouzlo světa hravým a dobrodružným způsobem. Každou hodinu má lektor připravenou tematicky podle našich kvalitních metodických materiálu.

MASÁŽE VE ŠKOLÁCH  - PROGRAM MISP

Ve středu 7. 11. 2018, 14. 11. 2018,

21. 11. 2018, 28. 11. 2018, 5. 12. 2018

se uskuteční v dopoledních hodinách

ve 2. třídě program Masáže ve školách. MISP využívá dotekových aktivit

pro podporu učení a zdravého rozvoje sociálních a emocionálních dovedností v rámci bezpečného školního prostředí. Více informací v přiloženém letáku. Děti, které nebudou mít zájem o tuto aktivitu, mají zajištěn náhradní program s paní učitelkou.

SOLNÁ JESKYNĚ

v termínech 8. 10. 2018, 29. 10. 2018, 19. 11. 2018 a 10. 12. 2018 všechny děti (1. a 2. třida) navštíví v dopoledních hodinách s paní učitelkami Solnou jeskyni na Zahradním Městě. Doprava je zajištěna. Dopravce nejprve odveze jednu třídu a vrátí se pro druhou třídu. Následně odváží zpět první skupinu, otáčí se zpět do Solničky vyzvednout skupinku druhou. 

Solná jeskyně Zahradní Město - Jabloňová 8, Praha 10 - S SEBOU PŘIPRAVTE DĚTEM SVĚTLÉ TEPLÉ PONOŽKY !!!