Aktivity dětí

 ANGLIČTINA


Od 10.září  začíná  zelené a žluté 
 třídě výuka angličtiny s rodilým mluvčím.

Lekce proběhnou vždy ve čtvrtek a v pátek v dopoledních hodinách po celý školní rok.

Od října budou zároveň v modré  třídě v dopoledních hodinách zařazeny anglické chvilky s maminkou, kde se děti seznámí s anglickým jazykem pomocí básniček a písniček.

KROUŽKY

V týdnu od 1. 10. 2018 začínají kroužky V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH určené pro všechny starší děti ,

které budou probíhat až do konce do prosince.  

Pro děti, které nebudou mít zájem o daný program, je zajištěn náhradní program s paní učitelkou.

Délka vyučovací hodiny je 45 min.

DĚTSKÁ JÓGA S PÉŤOU  od 8.10.2018

VĚDECKÝ KROUŽEK

TANEČNÍ KROUŽEK

MASÁŽE VE ŠKOLÁCH  - PROGRAM MISP

 se uskuteční v dopoledních hodinách

 pro podporu učení a zdravého rozvoje sociálních a emocionálních dovedností v rámci bezpečného školního prostředí. Děti, které nebudou mít zájem o tuto aktivitu, mají zajištěn náhradní program s paní učitelkou.

 SOLNÁ JESKYNĚ 

v dopoledních hodinách . Doprava je zajištěna. Dopravce nejprve odveze jednu třídu a vrátí se pro druhou třídu. Následně odváží zpět první skupinu, otáčí se zpět do Solničky vyzvednout skupinku druhou. 

Solná jeskyně Zahradní Město - Jabloňová 8, Praha 10 - S SEBOU PŘIPRAVTE DĚTEM SVĚTLÉ TEPLÉ PONOŽKY !!!