Aktivity dětí

 ANGLIČTINA


Od 10.září  začíná  zelené a žluté 
 třídě výuka angličtiny s rodilým mluvčím.

Lekce proběhnou vždy ve čtvrtek a v pátek v dopoledních hodinách po celý školní rok.

Od října budou zároveň v modré  třídě v dopoledních hodinách zařazeny anglické chvilky s maminkou, kde se děti seznámí s anglickým jazykem pomocí básniček a písniček.

KROUŽKY

Délka vyučovací hodiny je 45 min.

VĚDECKÝ KROUŽEK  únor - duben 2019 čtvrteční odpoledne