Stravování

  

 


                                         Stravné MŠ Benešovská od 1.9.2019                                      

Celodenní                   43 Kč
3 – 6 let:  

Celodenní                       46 Kč
7- leté:

Polodenní
3 – 6 let:                      35Kč

Polodenní
7- leté:                             37 Kč


Stanovený finanční limit MŠ Benešovská

Přesnídávka                 9 Kč

Přesnídávka                    10 Kč

Oběd                            26 Kč

Oběd                               27 Kč

Svačina                         8 Kč

Svačina                            9 Kč

Celkem                       43  Kč

Celkem                           46 Kč

 
Dětem i zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů. Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhotovuje.
Děti mají po celý den zajištěn pitný režim a mezi jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Dopolední svačina je podávána v 9 hodin, oběd ve 12 hodin a odpolední svačina v 15 hodin.

Provoz školní jídelny se řídí:
  • Vyhláškou č. 107/2005Sb. – O školním stravování
  • Zákonem č. 561/2004Sb. – Školským zákonem ve znění pozdějších předpisů
  • Zákonem č. 258/2000Sb. – O chraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláškou č. 343/2009Sb. – O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  • Nařízením Evropského parlamentu č. 852/2004 – O hygieně potravin
  • Metodikou spotřebního koše
  • Systémem HACCP (systém kritických bodů)