Mateřská škola Hradešínská

Aktuální informace k obnovení provozu školy od 25.5.2020
Provoz je zajištěn v MŠ Na Sychrově pro všechny naše školy do 3.7.2020.

Děti, které nenastoupí do MŠ, jsou osvobozeny od plateb stravného a úplaty.
Všechny přeplatky, které vznikly zrušením akcí, budou vráceny.
Rozloučení s předškoláky bude třídními pedagogy zorganizováno v polovině června 2020. 
Místo konání PASOVÁNÍ  jen pro děti odcházející do ZŠ v doprovodu rodičů  :
v odpoledních hodinách na zahradě školy za podmínky dodržení hygienických pravidel.
Budete obesláni pozvánkou s potřebnými informacemi.

Všechny děti přihlášené do naší školy na letní provoz  17.-21.8.2020 budou po uhrazení plateb přijaty - pokyny k platbě a VS vám budou předány začátkem června 2020.


INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 5.5.-7.5.2020 

Od 1.9.2020 jsou přijati k předškolnímu vzdělávání :

MŠ Benešovská : 119,5,127,152,63,36,1,98,158,22,45,75,135,109,74

MŠ Hradešínská : 129,83,65,133,134,42,151,142,140,141,144,84,155,46,148,100

MŠ Sychrov : 110,60,90,106,18,121,25,79,96,19,113,108,23,118,86,91,9,34,146,116

Třídní schůzky nově přijatých dětí budou v těchto termínech : 
15.6.2020 v 17 hodin MŠ Sychrov

16.6.2020 v 17 hodin MŠ Hradešínská
17.6.2020 v 17 hodin MŠ Benešovská

Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb. rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí u vchodu školy a na webových stránkách školy. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

První termín zveřejnění je stanoven na den 20.5.2020, na budově MŠ a www.e-msbenesovska.cz. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou vedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti bude přiděleno registrační číslo a bude zasláno emailem spolu s potvrzením přijetí dokumentů k zápisu a termínem možnosti nahlédnutí do spisu dítěte ve dnech 18.-19.5.2020 / po předchozím objednání času. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67,odst.2, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno – zákonní zástupci si jej osobně převezmou na prvních informačních schůzkách 15. -17.6. 2020. Nepřijatým dětem bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou doručenkou do rukou zákonného zástupce.
Kriteria přijetí pro školní rok 2020/21: http://www.emsbenesovska.cz/images/novydokumenty/Kritriaproprijimanideti202021.pdf 

 Naše škola získala na jaře 2020 ocenění eTwinning School Label 2020-2021Smile
poděkování patří Bc. Daniele Ferencové a třídě Šnečků za krásné mezinárodní projekty

___________________________________________________________________________________________

Mateřská škola Hradešínská je školou rodinného typu s rozvíjením všestranných schopností a talentu v atmosféře pohody. Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 47 dětí je umístěna ve vile se zahradou. Prostředí školy a chování celého týmu zaměstnanců směřuje k pohodě všech - naším cílem je šťastné a spokojené dítě, které se cítí tak bezpečně, jako doma.

Postupná adaptace a seznámení se specifiky jednotlivých rodin napomáhá k bezproblémovému zapojení všech dětí do života školy. Pedagogové dodržují pravidla individualizace a jejich přirozené a citlivé chování navozuje situaci klidu a pohody.

Svým položením, přístupem pedagogů a poskytovanou kvalitou vzdělávání se tato škola již roky profiluje jako rodinná škola a je rodiči vyhledávána nejen pro svou polohu, ale již po několik generací si předávající pozitivní zkušenost z kvalitního předškolního vzdělávání v naší škole. Jsme školka, kam chodí i rodiče s úsměvem a děti pak vodí i své děti...


Rodiče i děti mají možnost podílet se na životě školy při různých akcích:

 
  • zahradní slavnost na začátku a konci školního roku
  • podzimní škola v přírodě
  • vánoční besídka, pohádkové spaní ve školce "Těšení na Ježíška"
  • anglický čaj o páté
  • povídání s rodiči o zajímavém cestovatelském zážitku, koníčku, profesi
 
  • spaní dětí ve školce "Čas pro Tebe" jako dárek maminkám ke Dni matek
  • odpolední školkohraní – tvořivé odpoledne
  • v jarních a letních měsících vyjíždíme na školní výlety poznávat krásy naší země
  • měsíční divadelní a ekologické pořady


Dlouhodobým záměrem školy je hledání šťastné současnosti v odpovědné budoucnosti. Snažíme se ochraňovat přírodu, vnímat svět kolem sebe jako pozitivní místo. Vytváříme vlastními silami přírodní krásu, rozeznáváme dobré a špatné kolem.Učíme se nést odpovědnost za své zdraví i zdraví druhých.

 https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/