Mateřská škola Hradešínská
 

Milí rodiče a děti, 

děkujeme Vám za milé rozloučení na konci školního roku a přejeme všem pohodové léto plné krásných zážitků.

Provoz školy je od 3.7.2021 do 31.8.2021 omezen. Náhradní provoz zajišťují mateřské školy MČ Praha 10, kam byly přijaty všechny naše děti, které podaly přihlášku a zaplatily poplatky.


Školní rok 2021/22 přivítáme 1.9.2021 a přejeme si, ať proběhne bez omezení a ve zdraví.


Bc. Květa Voržáčková, ředitelka školy
________________________

Mateřská škola Hradešínská je školou rodinného typu s rozvíjením všestranných schopností a talentu v atmosféře pohody. Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 47 dětí je umístěna ve vile se zahradou. Prostředí školy a chování celého týmu zaměstnanců směřuje k pohodě všech - naším cílem je šťastné a spokojené dítě, které se cítí tak bezpečně, jako doma.

Postupná adaptace a seznámení se specifiky jednotlivých rodin napomáhá k bezproblémovému zapojení všech dětí do života školy. Pedagogové dodržují pravidla individualizace a jejich přirozené a citlivé chování navozuje situaci klidu a pohody.

Svým položením, přístupem pedagogů a poskytovanou kvalitou vzdělávání se tato škola již roky profiluje jako rodinná škola a je rodiči vyhledávána nejen pro svou polohu, ale již po několik generací si předávající pozitivní zkušenost z kvalitního předškolního vzdělávání v naší škole. Jsme školka, kam chodí i rodiče s úsměvem a děti pak vodí i své děti...

Naše projekty: Prezentace projektů.pdf


Dlouhodobým záměrem školy je hledání šťastné současnosti v odpovědné budoucnosti. Snažíme se ochraňovat přírodu, vnímat svět kolem sebe jako pozitivní místo. Vytváříme vlastními silami přírodní krásu, rozeznáváme dobré a špatné kolem. Učíme se nést odpovědnost za své zdraví i zdraví druhých.

 https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/

VIRTUÁLNÍ Den otevřených dveří:

1) Třída 2) Třída 3) Hala 4) Šatna 5) Umývárna 6) Kuchyně