Mateřská škola Hradešínská
 

 Správní řízení  a výsledek přijímacího řízení ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Po přijetí zaslaných dokumentů vám bylo zasláno po 5.5.2021  registrační číslo, pod kterým je dítě vedeno ve správním řízení . Registrační číslo bylo zasláno na váš kontaktní e-mail. 
Správní řízení je vedeno podle zveřejněných kritérií MŠ pro školní rok 2021/2022. Nejdůležitějším kritériem přijetí dítěte je trvalé bydliště MČ Praha 10, věk dítěte sestupně. Nahlédnutí do spisu je možné  dne  17.5.2021 po předchozí telefonické domluvě
kontakt  602 669 823.
Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšením na  budovou školy 18.5.2021.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno do datové schránky nebo doporučeně poštou do 30 dnů od zahájení správního řízení. 
V případě, že jste žádali o přijetí duplicitně i do druhé MŠ a do obou je dítě přijato, je nutné okamžitě po vyhlášení výsledků přijímacího řízení zaslat vyplněný
Zápisový lístek do té školy, kterou si pro vzdělávání dítěte vyberete
.
Odevzdáním zápisového lístku potvrdíte svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň se uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči.

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 10, BENEŠOVSKÁ 28 PŘIJALA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21OD 1.9.2021 DĚTI EVIDOVANÉ POD TĚMITO REGISTRAČNÍMI ČÍSLY :

 MŠ Benešovská  MŠ Hradešínská  MŠ Na Sychrově  MŠ Na Sychrově

152

147

14

99

169

2

36

62

127

37

94

125

93

31

126

53

175

72

86

73

90

52

180

100

171

153

181

29

4

78

61

50

158

96

54

59

70

109

63

58

32

139

76

105

155

20

157

3

83

24

149

79

84

159

44

123

48

85

121

68

 

161

160

17

 

108

41

163

 

91

173

16

 

92

104

47

 

  

 

9

11

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude posláno na adresu, do datové schránky zákonných zástupců v termínu 22. - 24.5. 2021.
Rozhodnutí o přijetí dítěte si rodiče převezmou na informační schůzce, prosíme účast bez dětí
2.6.2021 od 17 hodin na zahradě MŠ Na Sychrově
3.6.2021 od 17 hodin na zahradě MŠ Hradešínská
4.6.2021 od 17 hodin na zahradě MŠ Benešovská

Bc. Květa Voržáčková, ředitelka školy
________________________

Mateřská škola Hradešínská je školou rodinného typu s rozvíjením všestranných schopností a talentu v atmosféře pohody. Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 47 dětí je umístěna ve vile se zahradou. Prostředí školy a chování celého týmu zaměstnanců směřuje k pohodě všech - naším cílem je šťastné a spokojené dítě, které se cítí tak bezpečně, jako doma.

Postupná adaptace a seznámení se specifiky jednotlivých rodin napomáhá k bezproblémovému zapojení všech dětí do života školy. Pedagogové dodržují pravidla individualizace a jejich přirozené a citlivé chování navozuje situaci klidu a pohody.

Svým položením, přístupem pedagogů a poskytovanou kvalitou vzdělávání se tato škola již roky profiluje jako rodinná škola a je rodiči vyhledávána nejen pro svou polohu, ale již po několik generací si předávající pozitivní zkušenost z kvalitního předškolního vzdělávání v naší škole. Jsme školka, kam chodí i rodiče s úsměvem a děti pak vodí i své děti...

Naše projekty: Prezentace projektů.pdf


Dlouhodobým záměrem školy je hledání šťastné současnosti v odpovědné budoucnosti. Snažíme se ochraňovat přírodu, vnímat svět kolem sebe jako pozitivní místo. Vytváříme vlastními silami přírodní krásu, rozeznáváme dobré a špatné kolem. Učíme se nést odpovědnost za své zdraví i zdraví druhých.

 https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/

VIRTUÁLNÍ Den otevřených dveří:

1) Třída 2) Třída 3) Hala 4) Šatna 5) Umývárna 6) Kuchyně