Mateřská škola Benešovská

 Milí rodiče a děti, 

děkujeme Vám za milé rozloučení na konci školního roku a přejeme všem pohodové léto plné krásných zážitků.

Provoz školy je od 3.7.2021 do 31.8.2021 omezen. Náhradní provoz zajišťují mateřské školy MČ Praha 10, kam byly přijaty všechny naše děti, které podaly přihlášku a zaplatily poplatky.


Školní rok 2021/22 přivítáme 1.9.2021 a přejeme si, ať proběhne bez omezení a ve zdraví.


Bc. Květa Voržáčková, ředitelka školy

__________________________________________________________________________________________________    Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 48 dětí je umístěna ve vile se zahradou. 

Mateřská škola, Benešovská je školou rodinného typu kde učíme děti žít s ostatními, umění spolu komunikovat, nacházet mezi vrstevníky kamarády pro život, hru i učení. Učíme děti zdvořilosti a poznání, že slušnost je uvnitř člověka.

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále rozvíjíme a podporujeme samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí.

Zaměřujeme své působení nejen na osobnost dítěte, ale i na rodinné prostředí, které je pro dítě v jeho vývoji stále nejvýznamnější "A nezapomeň na slušné vychování" - to je věta která provází děti celý život. Nejdříve se s ní dítě setkává doma a poté ji říkají učitelé. Náš cíl je, aby osobní projev dítěte byl nejen odrazem vlivu rodiny, dosaženého vzdělání, ale také znalosti etikety a společenského chování, které patří do kulturní společnosti a pomáhá "otevřít dveře do světa".

Vnímáme předškolní věk jako nejdůležitější období, kdy naše paní učitelky mají díky své empatii, zkušenosti a profesionální dovedností možnost zanechat v dítěti nesmazatelnou stopu prvního poznání. Naše děti poté odchází do základní školy se vkladem "vše co opravdu potřebuji, jsem se naučil v mateřské škole."

https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/

VIRTUÁLNÍ Den otevřených dveří: 

1) Třída 2) Třída 3) Tělocvična 4) Šatna 5) Umývárna 6) Kuchyně