Mateřská škola Na Sychrově

 

Milí rodiče a děti, 

děkujeme Vám za milé rozloučení na konci školního roku a přejeme všem pohodové léto plné krásných zážitků.

Provoz školy je od 3.7.2021 do 31.8.2021 omezen. Náhradní provoz zajišťují mateřské školy MČ Praha 10, kam byly přijaty všechny naše děti, které podaly přihlášku a zaplatily poplatky.


Školní rok 2021/22 přivítáme 1.9.2021 a přejeme si, ať proběhne bez omezení a ve zdraví.

Bc. Květa Voržáčková, ředitelka školy


VIRTUÁLNÍ Den otevřených dveří


oranžová třída modrá třída zelená třída žlutá třída umývárna modrá umývárna oranžová schodiště kuchyně

_________________________________________________________________________________________________

Čtyřtřídní, nově zrekonstuovaná komunitní mateřská škola má kapacitu 112 dětí. Strategickým plánem školy je podpora pozitivního chování dětí a rozvoj emoční inteligence. Vycházíme z kladných emočních vztahů v rodině a snažíme se společně s rodiči využít tuto nejdůležitější dobu vývoje dítěte, kdy zkušenosti a návyky z mateřské školy si děti  s sebou ponesou celý další život. Děti s vyvinutou emoční inteligencí bývají úspěšnější ve škole, mají vyšší sebehodnocení, víru ve vlastní schopnosti, lepší pocit celkové pohody. Snažíme se podporovat neformální vztahy s rodiči, být partnery ve společném výchovném působení a individuálně volit tu nejvhodnější metodu pro každé dítě.

        Pedagogové směřují děti k rozpoznávání svých pocitů, k jejich ovládání, učí je nebát se překážek a podporují jejich optimistické myšlení. Díky pozitivním emocím vytváří prostředí otevřenosti k citům, k chápání pojmů jako sympatie, soucit, přátelství. Celý kolektiv školy pomáhá pozitivním hodnocením konkrétních činností  pěstovat u dětí sebedůvěru, chuť k objevování, ke tvořivosti, k navazování vztahů , ke schopnosti zhodnotit se, ocenit své jednání.
 
          Komunitní plán v sobě zahrnuje akce a projekty, které vznikají z podnětu dětí, rodičů, pedagogů i partnerů školy :

vítání nového školního roku, podzimní tvoření, uspávání ježků s lampionovým průvodem ,  vánoční setkání, velikonoční dílna, oslava dne rodiny, pasování školáků doplňují ekologické pořady, divadelní představení, pohádkové spaní v MŠ, kondiční cvičení pro maminky. 
Většina dalších akcí a výletů je plánována podle aktuálních potřeb a přání jednotlivých tříd.  

https://www.facebook.com/MAPvzdelavaniPraha10/