ŠVPŠkolní vzdělávaci program:   DUHOVÝ SVĚT


Mateřská škola poskytuje dětem předškolního věku výchovnou činnost podle vzdělávacího programu s názvem Duhový svět, se zaměřením na rozvoj emoční inteligence dětí. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanovují pedagogové v rámci tematických integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku. Těmito měsíčními bloky provázejí děti loutky Anička a Adámek. 

Za základ našeho programu jsme si zvolili Teorii mnohočetných inteligencí J.H.Gartnera, který vytyčil osm typů inteligencí, podle toho, jakým obsahem se zaobírají. Na základě teorie jsme položili v souladu s rámcovým programem a konkretizovanými očekávanými výstupy co nejefektnější cestu při plánování výchovně vzdělávací činnosti a následné evaluaci. Pomocí této teorie propojené s RVP PV se nám daří již v předškolním věku rozpoznat talent a ve spolupráci s rodinou pracovat s nadanými dětmi i s dětmi vyžadující podpůrná opatření. 
Barevná duha prolíná plánováním činností i evaluačním procesem jako plnění přání dosáhnout daných cílů. Dítě by do základní školy mělo odcházet s tím, že pedagogickým působením na cestě předškolního věku všechny barvy duhové cesty měly možnost zasáhnout do poznávání a vývoje dítěte a zanechat svou stopu. Rodiče mají možnost sledovat průběžné plnění ŠVP na nástěnce a  při schůzkách s třídními pedagogy průběžně konzultují pokroky svého dítěte.