AKTUALITY

Setkání rodičů předškoláků B

Workshop pro rodiče budoucích prvňáčků 25.11.2021 
od 16 do 18 hodin / hlídání dětí zajištěno/

„Školní zralost – cesta k porozumění rozmanitosti světa“ 

● Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče - při praktických ukázkách, tedy žádný frontální a nudný výklad přednášejícího
 
● Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet, ale také ukázky ze sešitů dětí již školou povinných, kde se nezralost zrcadlí
 
● Rodiče si vyzkouší na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku...
 
● Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě vaše školka
 
● Rodiči budou zodpovězeny konkrétní dotazy k danému tématu