AKTUALITY

Informace školní rok 2017/18

Informace pro školní rok 2017/18


Školní rok začíná 1.9.2017 pro děti, které již MŠ navštěvovaly. 

 

4.9.2016 se otevřou dveře naší školy pro nově přijaté děti.

 

Děti, které jdou do MŠ poprvé, čeká měsíční adaptační program – v případě, že nemůžete tento pozvolný nástup dítěti poskytnout, dohodněte s třídní učitelkou potřebnou docházku.

 

  • Ø Zazvoňte u vchodu MŠ a ohlaste se jménem dítěte.
  • Ø U vstupu do budovy budou vyvěšeny seznamy dětí. V šatně na vás bude čekat pracovník školy, spolu dítěti přidělíte značku, kterou bude mít označené své „místo“ v šatně, v umývárně a při odpočinku. Zde můžete být obutí, ale při vstupu do dalších prostor školy se z hygienických důvodů vyzujte.
  • Ø Po přezutí a převlečení odvedete dítě do třídy, kde jej verbálně předáte třídní učitelce. Neprodlužujte chvíle loučení, nebojte se, paní učitelky jsou zkušené a pomohou dětem zvládnout odloučení. Pokud se cítí vaše dítě bezpečnější s plyšovým kamarádem, může ho vzít s sebou / nejlépe označeného jménem dítěte/.
  • Ø Napište do sešitu v šatně dobu vyzvednutí dítěte. Pokud zde není od vás žádná zpráva, počítáme s tím, že dítě odchází až 15 – 17 hodin.
  • Ø Děti v adaptačním programu 4. 9 – 8.9.2017 vyzvedněte v 10 hodin / bez stravování/. Další zářijové dny chodí nové děti domů po obědě.
  • Ø Děti, které  půjdou domů po poledni, vyzvedávejte v době  12,30 – 12,55 hodin.
  • Ø Děti, které odpočívají, vyzvedávejte  v době  15 – 17 hodin.
  • Ø Po převzetí dítěte u třídní učitelky z bezpečnostních důvodů okamžikem předání opusťte třídu nebo zahradu školy.

 

         V případě dalších informací, které potřebujete pro svůj klid vědět ještě před nástupem dítěte, využijte  telefon na ředitelku školy  602 669 823.

 

         Těším se na naše setkání  při první třídní schůzce ve druhém zářijovém týdnu.

 

                                                                                                 Bc. Květa Voržáčková