AKTUALITY

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

 ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL pro školní rok 2019/2020 

MŠ Benešovská, MŠ Hradešínská, MŠ Na Sychrově se bude konat pro všechny budovy

6.5. 2019 v budově MŠ Na Sychrově od 13 do 18 hodin
 
zápis – příjem vyplněných přihlášek / vyplněná žádost o přijetí + evidenční list s potvrzením lékaře/
 
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 
 
Přihlášky a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek mateřské školy - viz DOKUMENTY - žádost o přijetí, oboustranně evidenční list.
 
 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu mateřské  MČ Praha 10.
 
 
Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která budou zveřejněna , nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.
Nejpodstatnějším  kritériem přijetí dítěte pro rok 2019/20 bude bydliště na MČ Praha 10 /jeden spádový obvod/ a věk dítěte. 
 
Seznamy přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny do 19.5.2019 - vyvěšeny na webu a budově školy.  
20. a 21.5. 2019 v době 13 -17 hodin si zákonní zástupci přijdou osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí dítěte do ředitelny MŠ Na Sychrově 10, Praha 10 a podepíší zápisový lístek s potvrzením nástupu do naší školy.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou.
 
Adaptační program - první krůčky dítěte v naší mateřské škole
 
1. týden První dny - přivítání, vzájemné seznámení, dítě dostane nebo si samo vybere svoji značku, chvilku si pohraje a seznámí se s kamarády a v 10 hodin odchází domů.
 
2. - 4. týden Dopolední docházka - odchod po obědě - 12:30 - 13:00 hod. Pokud probíhá první měsíc adaptace bez obtíží, je možné vyzkoušet celodenní pobyt dítěte v MŠ. První tři měsíce si dítě hledá své místo v kolektivu vrstevníků, seznamuje se s pravidly, navazuje kontakty a postupně se zapojuje do všech aktivit.
 
Chcete-li přispět k pohodě vašeho dítěte, snažte se prosím o spolupráci:
 • veďte dítě k pozdravu při příchodu a odchodu + milý úsměv je pro všechny hezkým začátkem dne
 • když nám budete důvěřovat, dítě nebude cítit stres z odloučení
 • pokud se objeví slzičky, neprodlužujte zbytečně loučení, věřte nám i dítěti, že společně situaci zvládneme
 • snažte se děti vést k samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle
 • zvládnutí sebeobsluhy vytváří u dětí zdravé sebevědomí
 
Mamimko, už nejsem miminko!
 • Umím se obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže paní učitelka).
 • Poznám si své oblečení (vše by mělo být podepsané).
 • Oblékám a svlékám si tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale já se musím snažit).
 • Vydržím sedět při jídle u stolu.
 • Sám se najím lžící.
 • Piji ze skleničky, hrnečku.
 • Umývám si ruce mýdlem, utírám se do ručníku, ovládám kohoutek nebo pákovou baterii.
 • Umím používat kapesník, vysmrkat se.
 • Zvládám chůzi po schodech.
 • Používám záchod - včas si dojít