AKTUALITY

Témata na tento týden

Témata na tyto týdny

18.9.-22.9.2017 HRAČKY 

25.9.-29.9.2017 CO DĚLÁME CELÝ DEN(organizace dne v MŠ)

Seznamovací zahradní slavnost

Milí rodiče,
srdečně Vás zveme v úterý 19.9. od 15h na naší zahradní slavnost.
Dětem zahraje pohádku soubor Gábina a Katka ,,Oskárek v pohádkové knížce" a poté se při tanci a všeobecném veselí
všichni pobavíme.
Prosíme, vyzvedněte si tento den své děti do 14,55 a tím budou již ve Vaší péči.
Vítáme pro děti koláče či jiné dobroty z rodinných receptů.Nápoje a kávu zajistíme.
Tato akce není součástí školního vzdělávacího programu.
S sebou přineste úsměv na tváři a sluníčko.
Kolektiv MŠ

Kroužky

Na zářijové třídní schůzce prodiskutujeme možnost odpoledních kroužků pro letošní školní rok.

První lekce kroužků RYTMIK se budou konat v listopadu.
Rodiče mají možnost shlédnout první hodinu a posoudit, zda je tento kroužek pro dítě vhodný.

 

Adaptační program MŠ Benešovská

U dětí, které se s naší mateřskou školou seznamují, klademe důraz na pomalou a přirozenou adaptaci, seznámení s prostředím, společné vytváření pravidel třídy.  Cílem programu je zbavit děti stresu a strachu, postupně prodlužovat pobyt dítěte v mateřské škole.
První týden  nové děti v mateřské škole stráví denně pouze 2 hodiny – od 8 do 10 hodin. Společně s paní učitelkou  a rodiči si vyberou značku. Poté se  rozloučí  a čeká je  seznámování s pedagogy a nepedagogy, kteří budou o děti pečovat. Máme pro děti připravené povídání s loutkami, písničky, pohybové hry. Tento týden se děti v MŠ nestravují, zajišťujeme pouze pitný režim a snažíme se mapovat potřeby dětí k úpravě režimu dne v mateřské škole.
2.-4. týden děti zkusí dopolední pobyt se stravováním – dopolední svačina, oběd. Pokud se cítí dítě v pohodě, je emočně vyrovnané, v měsíci říjnu již lze využít celodenní pobyt v mateřské škole. 
V případě, že nemůžete dítěti poskytnout adaptační program, domluvte si s třídní učitelkou individuální adaptaci.