AKTUALITY

Schůzka pro děti přijaté na odvolání

Milí rodiče, 

29.8.2017 v 16 hodin se sejdeme v MŠ Benešovská, 
kde vám budou předány informace o průběhu prvních dní v MŠ a pokyny k platbám.

Téma na tento týden

Témata na tyto týdny:

Kroužky

Na zářijové třídní schůzce prodiskutujeme možnost odpoledních kroužků pro letošní školní rok.

První lekce kroužků RYTMIK se budou konat v říjnu.
Rodiče mají možnost shlédnout první hodinu a posoudit, zda je tento kroužek pro dítě vhodný.

 

Informace školní rok 2017/18

Informace pro školní rok 2017/18


Školní rok začíná 1.9.2017 pro děti, které již MŠ navštěvovaly. 

 

4.9.2016 se otevřou dveře naší školy pro nově přijaté děti.

 

Děti, které jdou do MŠ poprvé, čeká měsíční adaptační program – v případě, že nemůžete tento pozvolný nástup dítěti poskytnout, dohodněte s třídní učitelkou potřebnou docházku.

 

  • Ø Zazvoňte u vchodu MŠ a ohlaste se jménem dítěte.
  • Ø U vstupu do budovy budou vyvěšeny seznamy dětí. V šatně na vás bude čekat pracovník školy, spolu dítěti přidělíte značku, kterou bude mít označené své „místo“ v šatně, v umývárně a při odpočinku. Zde můžete být obutí, ale při vstupu do dalších prostor školy se z hygienických důvodů vyzujte.
  • Ø Po přezutí a převlečení odvedete dítě do třídy, kde jej verbálně předáte třídní učitelce. Neprodlužujte chvíle loučení, nebojte se, paní učitelky jsou zkušené a pomohou dětem zvládnout odloučení. Pokud se cítí vaše dítě bezpečnější s plyšovým kamarádem, může ho vzít s sebou / nejlépe označeného jménem dítěte/.
  • Ø Napište do sešitu v šatně dobu vyzvednutí dítěte. Pokud zde není od vás žádná zpráva, počítáme s tím, že dítě odchází až 15 – 17 hodin.
  • Ø Děti v adaptačním programu 4. 9 – 8.9.2017 vyzvedněte v 10 hodin / bez stravování/. Další zářijové dny chodí nové děti domů po obědě.
  • Ø Děti, které  půjdou domů po poledni, vyzvedávejte v době  12,30 – 12,55 hodin.
  • Ø Děti, které odpočívají, vyzvedávejte  v době  15 – 17 hodin.
  • Ø Po převzetí dítěte u třídní učitelky z bezpečnostních důvodů okamžikem předání opusťte třídu nebo zahradu školy.

 

         V případě dalších informací, které potřebujete pro svůj klid vědět ještě před nástupem dítěte, využijte  telefon na ředitelku školy  602 669 823.

 

         Těším se na naše setkání  při první třídní schůzce ve druhém zářijovém týdnu.

 

                                                                                                 Bc. Květa Voržáčková

Adaptační program MŠ Benešovská

U dětí, které se s naší mateřskou školou seznamují, klademe důraz na pomalou a přirozenou adaptaci, seznámení s prostředím, společné vytváření pravidel třídy.  Cílem programu je zbavit děti stresu a strachu, postupně prodlužovat pobyt dítěte v mateřské škole.
První týden  nové děti v mateřské škole stráví denně pouze 2 hodiny – od 8 do 10 hodin. Společně s paní učitelkou  a rodiči si vyberou značku. Poté se  rozloučí  a čeká je  seznámování s pedagogy a nepedagogy, kteří budou o děti pečovat. Máme pro děti připravené povídání s loutkami, písničky, pohybové hry. Po volné hře si společně popovídáme. Tento týden se děti v MŠ nestravují, zajišťujeme pouze pitný režim a snažíme se mapovat potřeby dětí k úpravě režimu dne v mateřské škole.
2.-4. týden děti zkusí dopolední pobyt se stravováním – dopolední svačina, oběd. Pokud se cítí dítě v pohodě, je emočně vyrovnané, v měsíci říjnu již lze využít celodenní pobyt v mateřské škole. 
V případě, že nemůžete dítěti poskytnout adaptační program, domluvte si s třídní učitelkou individuální adaptaci.

Omezení provozu MŠ

Oznámení přerušení provozu mateřské školy
 
V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších přepisů a po dohodě se zřizovatelem rozhodla
ředitelka školy o přerušení provozu mateřské školy,
 jejíž činnost vykonává Mateřská škola Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace
ve dnech
 
17.7. – 31.8. 2017             MŠ Benešovská a MŠ Hradešínská
Prázdninový provoz  1.7. - 16.7.2017 - úplata za dva týdny 470 Kč
 
1.7.   – 16.7.2017               MŠ Na Sychrově 
29.7. – 31.8.2017              
Prázdninový provoz 17.7. – 28.7.2017 - 
úplata za dva týdny 470 Kč
 
Za dítě odhlášené na celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen se úplata poměrně sníží na nulu. Zaplacená částka za předškolní vzdělávání přihlášených dětí v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu se nevrací.