AKTUALITY

Informační setkání nových dětí

Dne 19.8.2020 se v 17 hodin sejdeme s novými dětmi - prosím, připravte si vyplněné dokumenty, které Vám byly předány v červnu 2020,

Porucha telefonu

V případě poruchy pevné linky využijte mobilní telefon 776 753 084.

Adaptační program MŠ Benešovská

U dětí, které se s naší mateřskou školou seznamují, klademe důraz na pomalou a přirozenou adaptaci, seznámení s prostředím, společné vytváření pravidel třídy.  Cílem programu je zbavit děti stresu a strachu, postupně prodlužovat pobyt dítěte v mateřské škole.
První týden  nové děti v mateřské škole stráví denně pouze 2 hodiny – od 8 do 10 hodin. Společně s paní učitelkou  a rodiči si vyberou značku. Poté se  rozloučí  a čeká je  seznámování s pedagogy a nepedagogy, kteří budou o děti pečovat. Máme pro děti připravené povídání s loutkami, písničky, pohybové hry. Tento týden se děti v MŠ nestravují, zajišťujeme pouze pitný režim a snažíme se mapovat potřeby dětí k úpravě režimu dne v mateřské škole.
2.-4. týden děti zkusí dopolední pobyt se stravováním – dopolední svačina, oběd. Pokud se cítí dítě v pohodě, je emočně vyrovnané, v měsíci říjnu již lze využít celodenní pobyt v mateřské škole. 
V případě, že nemůžete dítěti poskytnout adaptační program, domluvte si s třídní učitelkou individuální adaptaci.

Třídní schůzky 2.9.2020

Milí rodiče, 

srdečně Vás zveme na třídní schůzku 

1.třída v 17 hodin, 2.třída v 17,30 hodin.

ÚČAST RODIČŮ NUTNÁ  - prosíme bez dětí.

Prosíme bez dětí. Děkujeme za pochopení. Kolektiv školy

Omezení provozu MŠ

Oznámení přerušení provozu mateřské školy
V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších přepisů a po dohodě se zřizovatelem rozhodla
ředitelka školy o přerušení provozu mateřské školy,
jejíž činnost vykonává Mateřská škola Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace
ve dnech 7.7. - 16.8.2020, 24. -31.8.2020.

Podkategorie