AKTUALITY

Besedy o výchově

Srdečně zveme všechny rodiče na odpolední setkání
 
BESEDA O VÝCHOVĚ
MŠ Benešovská 14.1.2020
od 16 do 17,30 hodin
 
Hlídání vašich dětí bude zajištěno do 17,30 hodin
 
Besedy vede psycholožka Mgr. et Mgr. Pavla Koucká,
autorka knih Zdravý rozum ve výchově, jak vychovávat děti v 21. století (Portál 2014) a Uvolněné rodičovství, rozumně, citlivě, s menším nasazením (Portál 2017).
 
Výchova k samostatnosti, odolnosti a zodpovědnosti
Rádi byste vychovali dítě, které umí vhodně komunikovat, řešit problémy? Které se nebojí jinakosti a má rozumné hodnoty? Které umí spolupracovat s druhými a zároveň zvládá i pracovat samostatně?
 
Na setkání s Vámi se těší ředitelka školy K.Voržáčková
 
 
 

Praha pól růstu 49 B

Workshop pro rodiče budoucích prvňáčků od 16 do 18 hodin
„Školní zralost – cesta k porozumění rozmanitosti světa“

MŠ Benešovská 28, Praha 10 - 4. 11. 2019

MŠ Hradešínská 17, Praha 10 - 12. 11. 2019

MŠ Na Sychrově 10, Praha 10 – 29.10.2019

odborník : Mgr. Hana Otevřelová
● Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče - při praktických ukázkách
● Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet, ale také ukázky ze sešitů dětí již školou povinných, kde se nezralost zrcadlí 
● Rodiče si vyzkouší na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku... 
● Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě mateřská škola

Kroužky 2019/20 B

Odpolední kroužky začínají od  7.října 2019 do dubna 2020 

Pondělí - Angličtina v pohybu 15:00 - 15:45

Úterý - Tanečky 14:30 - 15:15

DIVADELNÍ KROUŽEK SE PRO MALÝ POČET ZÁJEMCŮ NEKONÁ

Angličtinu z jazykové školy nám vypověděli pro nedostatek lektorů – budou schopni je zajistit až na 2. pololetí - prosím, oznamte třídní učitelce své rozhodnutí nepřihlašovat dítě na AJ Rytmik 

 

 

Aktualizace kalendária

Milí rodiče, 

sledujte aktualizace v sekci INFORMACE - KALENDÁRIUM 2019/2020 !!!
 

Elektronický předzápis MŠB

Informace k zápisu do MŠ Nad Vodovodem Praha 10 :

V těchto dnech byl zahájen elektronický předzápis do na MŠ Nad Vodovodem.
Zápis proběhne 17.10.2019 od 13.00 do 18.00 na MŠ Hřibská.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Pokud potřebujete umístit své dítě v době školních vánočních prázdnin v MŠ, sdělte svůj požadavek do 10.11. 2019 třídnímu pedagogovi.
 
Budeme hledat nejvhodnější řešení, jak 23. + 27. + 30.+ 31.12. 2019 zajistit péči o děti,
které nemají možnost užívat sváteční dny s rodinou.

Podkategorie