AKTUALITY

Prázdninový provoz 2020 S

Náhradní prázdninový provoz v MŠ zřízených MČ Praha 10


PŘIHLÁŠKA K LETNÍMU PROVOZU V NAŠÍ ŠKOLE
http://e-msbenesovska.cz/dokumenty-benesovska/prihlaska-k-letnimu-provozu-2020-b.html

Období
1.7. – 3.7. provoz dle aktuální epidemiologické situace
6.7. – 10.7. všechny MŠ zavřené
13.7. – 24.7. MŠ Zvonková, MŠ Troilova, MŠ U Roháčových kasáren
27.7. – 7.8. MŠ Nučická, MŠ Tolstého, MŠ Vladivostocká
10.8. – 21.8. MŠ Benešovská (MŠ Na Sychrově), MŠ Kodaňská, MŠ Omská
24.8. – 31.8. přípravný týden, všechny MŠ zavřené

 POKYNY K NÁHRADNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Svůj záměr využít náhradní prázdninový provoz MŠ oznámí zákonný zástupce dítěte ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) nejpozději do 20. května 2020 jedním z těchto způsobů:
- písemně – stačí prostý e- mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- telefonicky – pouze ve výjimečných případech
Oznámením záměru vzdělávat své dítě v náhradní MŠ dává zákonný zástupce ředitelce MŠ, kam je dítě zapsané, souhlas s předáním evidenčního listu dítěte s údaji ze školní matriky do náhradní MŠ.

Dále zákonný zástupce dítěte vyplní a odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, žádost o přijetí včetně požadovaného termínu docházky. Žádost je možné stáhnout z webových stránek konkrétní náhradní MŠ, nebo si ji lze po telefonické domluvě pouze v krajních případech osobně vyzvednout v náhradní MŠ. Vyplněnou žádost o přijetí k náhradnímu prázdninovému provozu zákonný zástupce dítěte odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, jedním z těchto způsobů:

1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;

2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou

4. osobním podáním v MŠ; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

Termín zápisu k náhradnímu prázdninovému provozu je 21. – 25. 5. 2020.

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí sdělí zákonným zástupcům dítěte, zda je v jejich požadovaném termínu v MŠ volno, popřípadě nabídne jiný, volný termín, a také sdělí bankovní spojení a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu školného a stravného. Na případné hotovostní platbě se zákonní zástupci předem domluví s ředitelkou náhradní MŠ. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.Po uhrazení těchto plateb může být dítě do MŠ přijato.
Kritéria pro přijetí:

-       dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10

-       dítě musí být při nástupu do MŠ výhradně zdravé. Zákonný zástupce toto doloží při nástupu do náhradní MŠ čestným prohlášením vzor

-       zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)

-       zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ

-       zákonný zástupce nesmí být doma na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem

 

Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.