AKTUALITY

Schůzka pro děti přijaté na odvolání

Milí rodiče, 

29.8.2017 v 17 hodin se sejdeme v MŠ Na Sychrově,
kde vám budou předány informace o průběhu prvních dní v MŠ a pokyny k platbám.