AKTUALITY

Informace školní rok 2017/18

Informace pro školní rok 2017/18

Školní rok začíná 1.9.2017 pro děti, které již MŠ navštěvovaly. 

4.9.2016 se otevřou dveře naší školy pro nově přijaté děti.

Děti, které jdou do MŠ poprvé, čeká měsíční adaptační program – v případě, že nemůžete tento pozvolný nástup dítěti poskytnout, dohodněte s třídní učitelkou potřebnou docházku.

  • Ø Zazvoňte u vchodu MŠ a ohlaste se jménem dítěte.
  • Ø U vstupu do budovy budou vyvěšeny seznamy dětí. V šatně na vás bude čekat pracovník školy, spolu dítěti přidělíte značku, kterou bude mít označené své „místo“ v šatně, v umývárně a při odpočinku. Zde můžete být obutí, ale při vstupu do dalších prostor školy se z hygienických důvodů vyzujte.
  • Ø Po přezutí a převlečení odvedete dítě do třídy, kde jej verbálně předáte třídní učitelce. Neprodlužujte chvíle loučení, nebojte se, paní učitelky jsou zkušené a pomohou dětem zvládnout odloučení. Pokud se cítí vaše dítě bezpečnější s plyšovým kamarádem, může ho vzít s sebou / nejlépe označeného jménem dítěte/.
  • Ø Napište do sešitu v šatně dobu vyzvednutí dítěte. Pokud zde není od vás žádná zpráva, počítáme s tím, že dítě odchází až 15 – 17 hodin.
  • Ø Děti v adaptačním programu 4. 9 – 8.9.2017 vyzvedněte v 10 hodin / bez stravování/. Další zářijové dny chodí nové děti domů po obědě.
  • Ø Děti, které  půjdou domů po poledni, vyzvedávejte v době  12,30 – 12,55 hodin.
  • Ø Děti, které odpočívají, vyzvedávejte  v době  15 – 17 hodin.
  • Ø Po převzetí dítěte u třídní učitelky z bezpečnostních důvodů okamžikem předání opusťte třídu nebo zahradu školy.

                 V případě dalších informací, které potřebujete pro svůj klid vědět ještě před nástupem dítěte, využijte  telefon na ředitelku školy  602 669 823.

               Těším se na naše setkání  při první třídní schůzce v druhém zářijovém týdnu.

                                                                                                 Bc. Květa Voržáčková