AKTUALITY

Pozdrav duhové víly S

Sledujte hlavní stránku http://www.e-msbenesovska.cz/Preventivní opatření S

Vážení rodiče, 

Vláda 12.3.2020 ve 14 hodin vyhlásila kvůli výskytu koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky.

Provoz mateřské školy je od 17.3.2020 do odvolání omezen.

Úplata za předškolní vzdělávání je snížena za březen 2020 na polovinu, 
platby za duben 2020 stravné a školné neposílejte, přeplatky budou vráceny.

 

Zápis do MŠS

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10 pro školní rok 2020/2021
Zápis a příjem vyplněných žádostí o přijetí se ve všech MŠ uskuteční
5. května 2020 od 13 do 18 hodin.

Forma předání dokumentů do 5.5.2020 :
1. do datové schránky školy 2kakxh7,
2. e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou na adresu Mateřská škola Benešovská 28/2291, Praha 10, 101 00,
4. mimořádně osobním podáním tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
http://e-msbenesovska.cz/images/novydokumenty/evidencni-list-2017.pdf  oboustranný tisk
http://e-msbenesovska.cz/images/novydokumenty/zadost-2017.pdf
čestné prohlášení o očkování  dítěte podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví s kopií očkovacího průkazu
kopie rodného listu dítěte
Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu Prahy 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo si je v MŠ, po dohodě s ředitelkou školy vyzvednout.
V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelky školy tel.602 669 823.

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis
Klikněte na tento odkaz: https://elektronickypredzapis.cz , který bude aktivní od 4. 4. 2020 do dne zápisu.
Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ a do dne řádného zápisu 5.5.2020 předají do MŠ již vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list a čestné prohlášení s  kopií očkovacího průkazu a kopii rodného listu dítěte.
Kriteria přijetí pro školní rok 2020/21 :
http://www.e-msbenesovska.cz/images/novydokumenty/Kritriaproprijimanideti202021.pdf 

Prázdninový provoz 2020 S

MŠ Na Sychrově  - provoz 1.7. - 3.7. a  od 10.8. do 14.8.2020

zápis 27.5.2020 od 13 hodin do 17 hodin v MŠ Na Sychrově 10, Praha 10


NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
ve školním roce 2019/2020

Zákonný zástupce do 20. května 2020 oznámí písemně ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělání a dochází tam) záměr dítě přihlásit k náhradnímu prázdninovému provozu v jiné MŠ a v žádosti uvede termín požadované docházky.
 
Od ředitelky MŠ obdrží potřebné dokumenty k zápisu do zvolené školy na prázdninový provoz.

Poté v níže uvedených termínech podá žádost o přijetí dítěte (spolu s evidenčním listem) do náhradního provozu v MŠ, která v daném období bude otevřena. Zároveň zaplatí v této MŠ úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a za školní stravování (stravné).

Za zapsané k náhradnímu provozu se považuje dítě, jehož zákonný zástupce odevzdal v náhradní MŠ žádost o přijetí dítěte, evidenční list, zaplatil školné i stravné a byl vyrozuměn o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném období.

Do každé MŠ s náhradním prázdninovým provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť. Výše školného a stravného bude zákonným zástupcům sdělena v kmenové škole po podání písemné žádosti k prázdninovému provozu.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k náhradnímu prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti, které již dochází do některé z MŠ zřízení MČ Praha 10. Ředitelka MŠ může zapsat děti k náhradnímu prázdninovému provozu v konkrétním termínu pouze do výše kapacity MŠ, uvedené v rejstříku škol a školských zařízení.

Zápisy k náhradnímu prázdninovému provozu se konají tyto dny v těchto mateřských školách (konkrétní hodiny naleznete na webových stránkách jednotlivých škol):

    • 21. května: MŠ Zvonková, MŠ Troilova a MŠ U Roháčových kasáren (pro termíny mezi 13.7. a 24.7.2020)
    • 26. května: MŠ Nučická, MŠ Tolstého a MŠ Vladivostocká (pro termíny mezi 27.7. a 7.8.2020)
    • 27. května: Na Sychrově pro termín 10. -14.8.2020 pro termín 17. - 21.4.2020 v MŠ Hradešínské a Benešovské se koná zápis také Na Sychrově, MŠ Kodaňská a MŠ Omská (pro termíny mezi 10.8. a 21.8.2020)

Náhradní prázdninový provoz v MŠ zřízených MČ Praha 10

Období
1.7. – 3.7. všechny  otevřené
(kromě MŠ U Vršovického nádraží z důvodu probíhající rekonstrukce pavilonu)
6.7. – 10.7. všechny MŠ zavřené
13.7. – 24.7. MŠ Zvonková, MŠ Troilova, MŠ U Roháčových kasáren
27.7. – 7.8. MŠ Nučická, MŠ Tolstého, MŠ Vladivostocká
10.8. – 21.8. MŠ Benešovská (MŠ Na Sychrově), MŠ Kodaňská, MŠ Omská
24.8. – 31.8. přípravný týden, všechny MŠ zavřené