AKTUALITY

Praha pól růstu 49 H

Workshop pro rodiče budoucích prvňáčků od 16 do 18 hodin
„Školní zralost – cesta k porozumění rozmanitosti světa“

MŠ Benešovská 28, Praha 10 - 4. 11. 2019

MŠ Hradešínská 17, Praha 10 - 12. 11. 2019

MŠ Na Sychrově 10, Praha 10 – 29.10.2019

odborník : Mgr. Hana Otevřelová
● Informace o oblastech školní zralosti a jejich důležitosti pro úspěch prvňáčka, tedy troška teorie pro rodiče - při praktických ukázkách
 
● Názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, rozvíjet, ale také ukázky ze sešitů dětí již školou povinných, kde se nezralost zrcadlí 
● Rodiče si vyzkouší na vlastní kůži úkoly na zrakové vnímání, sluchové vnímání, předmatematické představy, prostorovou orientaci, grafomotoriku... 
● Rodič nemusí hledat odpovědi sám, ale nabídne mu je právě mateřská škola