AKTUALITY

Schůzka pro děti přijaté na odvolání

Milí rodiče, 

29.8.2017 v 15 hodin se sejdeme v MŠ Hradešínská, 
kde vám budou předány informace o průběhu prvních dní v MŠ a pokyny k platbám.