AKTUALITY

Informace školní rok 2019/20

Informace pro školní rok 2018/20 Smile

2.9.2019 se otevřou dveře naší školy pro nově přijaté děti.

Děti, které jdou do MŠ poprvé, čeká měsíční adaptační program – v případě, že nemůžete tento pozvolný nástup dítěti poskytnout, dohodněte s třídní učitelkou potřebnou docházku.

  • Ø Zazvoňte u vchodu MŠ a ohlaste se jménem dítěte - příchod do 8,20 hodin
  • Ø V šatně na vás bude čekat pracovník školy, spolu dítěti přidělíte značku, kterou bude mít označené své „místo“ v šatně, v umývárně a při odpočinku. Při vstupu do dalších prostor školy se z hygienických důvodů vyzujte.
  • Ø Po přezutí a převlečení odvedete dítě do třídy, kde jej verbálně předáte třídní učitelce. Neprodlužujte chvíle loučení, nebojte se, paní učitelky jsou zkušené a pomohou dětem zvládnout odloučení. Pokud se cítí vaše dítě bezpečnější s plyšovým kamarádem, může ho vzít s sebou / nejlépe označeného jménem dítěte/.
  • Ø Napište do sešitu v šatně dobu vyzvednutí dítěte. Pokud zde není od vás žádná zpráva, počítáme s tím, že dítě odchází až 15 – 17 hodin.
  • Ø Děti v adaptačním programu 2. 9 – 6.9.2019 vyzvedněte v 10 hodin / bez stravování/. Další zářijové dny chodí nové děti domů po obědě.
  • Ø Děti, které  půjdou domů po poledni, vyzvedávejte v době  12,30 – 12,55 hodin.
  • Ø Děti, které odpočívají, vyzvedávejte  v době  15 – 17 hodin.
  • Ø Po převzetí dítěte u třídní učitelky z bezpečnostních důvodů okamžikem předání opusťte třídu nebo zahradu školy.
V případě dalších informací, které potřebujete pro svůj klid vědět ještě před nástupem dítěte,využijte  telefon na ředitelku školy  602 669 823.
Těším se na naše setkání  při třídní schůzce v prvním zářijovém týdnu. 
Bc. Květa Voržáčková