AKTUALITY

Schůzka pro děti přijaté na odvolání

Milí rodiče, 

29.8.2017 v 15 hodin se sejdeme v MŠ Hradešínská, 
kde vám budou předány informace o průběhu prvních dní v MŠ a pokyny k platbám.

Kroužky 2017/18

 Kroužky 2017/18

Na zářijové třídní schůzce prodiskutujeme možnost odpoledních kroužků pro letošní školní rok. 

První lekce kroužků RYTMIK se budou konat v říjnu.
Rodiče mají možnost shlédnout první hodinu a posoudit, zda je tento kroužek pro dítě vhodný.

Informace školní rok 2017/18

Informace pro školní rok 2017/18

Školní rok začíná 1.9.2017 pro děti, které již MŠ navštěvovaly. 

4.9.2016 se otevřou dveře naší školy pro nově přijaté děti.

Děti, které jdou do MŠ poprvé, čeká měsíční adaptační program – v případě, že nemůžete tento pozvolný nástup dítěti poskytnout, dohodněte s třídní učitelkou potřebnou docházku.

  • Ø Zazvoňte u vchodu MŠ a ohlaste se jménem dítěte.
  • Ø U vstupu do budovy budou vyvěšeny seznamy dětí. V šatně na vás bude čekat pracovník školy, spolu dítěti přidělíte značku, kterou bude mít označené své „místo“ v šatně, v umývárně a při odpočinku. Zde můžete být obutí, ale při vstupu do dalších prostor školy se z hygienických důvodů vyzujte.
  • Ø Po přezutí a převlečení odvedete dítě do třídy, kde jej verbálně předáte třídní učitelce. Neprodlužujte chvíle loučení, nebojte se, paní učitelky jsou zkušené a pomohou dětem zvládnout odloučení. Pokud se cítí vaše dítě bezpečnější s plyšovým kamarádem, může ho vzít s sebou / nejlépe označeného jménem dítěte/.
  • Ø Napište do sešitu v šatně dobu vyzvednutí dítěte. Pokud zde není od vás žádná zpráva, počítáme s tím, že dítě odchází až 15 – 17 hodin.
  • Ø Děti v adaptačním programu 4. 9 – 8.9.2017 vyzvedněte v 10 hodin / bez stravování/. Další zářijové dny chodí nové děti domů po obědě.
  • Ø Děti, které  půjdou domů po poledni, vyzvedávejte v době  12,30 – 12,55 hodin.
  • Ø Děti, které odpočívají, vyzvedávejte  v době  15 – 17 hodin.
  • Ø Po převzetí dítěte u třídní učitelky z bezpečnostních důvodů okamžikem předání opusťte třídu nebo
  • zahradu školy.
  • V případě dalších informací, které potřebujete pro svůj klid vědět ještě před nástupem dítěte, využijte  telefon na ředitelku školy  602 669 823.

        Těším se na naše setkání  při první třídní schůzce v druhém zářijovém týdnu.

                                                                                                                                            Bc. Květa Voržáčková

Adaptační program MŠ

U dětí, které se s naší mateřskou školou seznamují, klademe důraz na pomalou a přirozenou adaptaci, seznámení s prostředím, společné vytváření pravidel třídy.  Cílem programu je zbavit děti stresu a strachu, postupně prodlužovat pobyt dítěte v mateřské škole.
První týden  nové děti v mateřské škole stráví denně pouze 2 hodiny – od 8 do 10 hodin. Společně s paní učitelkou  a rodiči si vyberou značku. Poté se  rozloučí  a čeká je  seznámování s pedagogy a nepedagogy, kteří budou o děti pečovat. Máme pro děti připravené povídání s loutkami, písničky, pohybové hry. Po volné hře si společně popovídáme. Tento týden se děti v MŠ nestravují, zajišťujeme pouze pitný režim a snažíme se mapovat potřeby dětí k úpravě režimu dne v mateřské škole.
2.-4. týden děti zkusí dopolední pobyt se stravováním – dopolední svačina, oběd. Pokud se cítí dítě v pohodě, je emočně vyrovnané, v měsíci říjnu již lze využít celodenní pobyt v mateřské škole. 
V případě, že nemůžete dítěti poskytnout adaptační program, domluvte si s třídní učitelkou individuální adaptaci.

Omezení provozu MŠ

Oznámení přerušení provozu mateřské školy
 
V souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
ve znění pozdějších přepisů a po dohodě se zřizovatelem rozhodla
ředitelka školy o přerušení provozu mateřské školy,
 jejíž činnost vykonává Mateřská škola Praha 10, Benešovská 28/2291, příspěvková organizace
ve dnech
 
17.7. – 31.8. 2017             MŠ Benešovská a MŠ Hradešínská
Prázdninový provoz  1.7. - 16.7.2017 - úplata za dva týdny 470 Kč
 
1.7.   – 16.7.2017               MŠ Na Sychrově 
29.7. – 31.8.2017              
Prázdninový provoz 17.7. – 28.7.2017 - úplata za dva týdny 470 Kč
 
Za dítě odhlášené na celý kalendářní měsíc červenec nebo srpen se úplata poměrně sníží na nuluZaplacená částka za předškolní vzdělávání přihlášených dětí v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu se nevrací.